HỌC PHÍ

BẢNG PHÍ ÁP DỤNG CHO HỌC SINH NHẬP HỌC NĂM HỌC 2019 – 2020

A. CHƯƠNG TRÌNH 9+: NHẬN BẰNG THPT THEO HỆ CHUYÊN NGỮ VÀ HỆ TRUNG CẤP QUỐC TẾ

STT NỘI DUNG ĐÓNG ĐƠN GIÁ/ THÁNG (VNĐ) GHI CHÚ
A HỌC PHÍ
1 Học phí học Văn hóa 600.000
2 Học phí học Nghề 700.000 Học sinh sẽ được Nhà nước hoàn lại học phí khi tốt nghiệp theo Thông tư quy định
3 Học phí học Chuyên ngữ 600.000- 1.000.000 Tùy theo ngoại ngữ lựa chọn
B CHI PHÍ LIÊN QUAN
1 Phí hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp 500.000
2 Phí quản lý bán trú 200.000

Chính sách học bổng: Năm học 2019- 2020, Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long có chính sách học bổng như sau:

  • Giảm 50% Học phí học kỳ I đối với 5 sinh viên đăng ký, đóng tiền đầu tiên.
  • Giảm 20% Học phí kỳ I đối với 20 sinh viên đăng ký, đóng tiền tiếp theo.

B. CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP QUỐC TẾ

STT NỘI DUNG ĐÓNG ĐƠN GIÁ/ THÁNG (VNĐ) GHI CHÚ
A HỌC PHÍ
1 Học phí học nghề 990.000
3 Học phí học Chuyên ngữ 800.000 – 1.500.000 Tùy theo ngoại ngữ lựa chọn
B CHI PHÍ LIÊN QUAN
2 Phí phòng ở KTX 215.000